Geschiedenis

Met het Wilrijks voetbal komt het terug goed!

Exact zeven jaar terug begon het, lieten we onze goede wil en vooral onze sportieve inborst zien. Helpen in dienst van de sport was de achterliggende toon en met alle beloftes van toen ging het één groot project worden aan de zuidrand van Antwerpen. Herinner je nog het groots opgezet feest op de Bist te Wilrijk. De Kielenaars waren uiterst verheugd omdat alzo het faillissement ontweken was.

Geregeld werden na verloop van tijd onze Wilrijkse vertegenwoordigers geconfronteerd met de eigen wijze van besturen op het Kiel, om enkele seizoenen later vast te stellen dat gemaakte afspraken niet meer nagekomen werden.
Vele KFCO’ers ontgoocheld en het vertrouwen verloren, verkozen om de nieuwe club op het Kiel te verlaten en de ondersteuning te staken. Erger was het dat enige tijd later velen niet meer werden verwacht op de club.
’t Was nog maar een begin.

In de loop van de maand mei 2019 toonden de kielenaars hun ware gezicht alsmede hun snode plannen ten overstaan van de uitgestoken en reddende Wilrijkse hand in 2013.
Men nam koudweg de beslissingen om zich te ontdoen van het stamnummer 155, van de naam Wilrijk,van het clubembleem als van de geel/blauwe outfit op verplaatsing.
Alles wat nog deed denken aan die helpende hand uit Wilrijk werd gedumpt en enkele tijd nadien zelfs de voorzitter.

Vroegere KFCO-bestuurders, spelers en sympathisanten stonden ontnuchterd op de straatkeien!
Er ontstond bij enkelen de gedachte om in Wilrijk het voetbal terug te brengen zoals voorheen. Dat kon alleen maar via de nog enige voetbalclub K.S.K. Wilrijk-Jas, voetbalclub spelende in de 2de prov.afd.Antw. van de K.B.V.B.

De gewezen KFCO’ers namen voorzichtig contact op met de SK’ers, lieten verstaan dat zij de club wilden ondersteunen en helpen met de uitbouw ervan. De Wilrijkse S.K. leiders hadden daar wel oren naar.
De SK-bestuurders stelden zich zeer positief op, luisterden, stelden ook zekere voorwaarden maar wilden deze samenwerking aangaan. Wederzijds respect was de rode draad.
Het plaatselijk districtsbestuur werd op de hoogte gesteld en alle medewerking werd toegezegd.
Maar vergaderen in Corona tijd was niet zo eenvoudig,moeilijk zelfs.
Men wilde samen een club uitbouwen die zijn plaats hoopt te verwerven in de hoogste provinciale afdeling.
Mooi zou het zijn dat intussen het stamnummer 155 terug kan gehaald worden naar Wilrijk en hiervoor is nog altijd grote hoop, maar ondertussen kan men spelen onder het stamnummer van S.K.
De opleiding van de jeugd komt in deze werking zeer aan bod en alles zal in het werk worden gesteld om de jeugd in de diverse leeftijdsgroepen een degelijke opleiding en begeleiding mee te geven én de ouders mee te betrekken in het Wilrijks voetbalverhaal. Gans het opzet wordt een groot ‘WIJ’ verhaal.
Tevens zullen alle spelers voortaan in de geel/blauwe outfit voetballen.

De grote wens van de beide clubbesturen was ook om de thuiswedstrijden te laten doorgaan op het terrein aan het Universiteitsplein. Maar ondertussen hebben we moeten vernemen van Sportschepen Wauters dat dit uitgesloten is, spijtig natuurlijk en zo zal in de toekomst ‘het stedelijk complex aan de Moerelei’ de vaste thuisbasis worden van onze Wilrijkse voetballende familie. De club vernam wel dat het de bedoeling is van het stadsbestuur om na het einde van het volgende seizoen, het hoofdterrein te voorzien van een kunstgrasmat.
Toch nog eens positief nieuws.

En dan onze nieuwe clubnaam. Na enkele vergaderingen en vooral met veel wederzijds respect voor de beide clubnamen is men tot een vergelijk gekomen om voortaan onder de naam ‘Koninklijke Voetbal Club Wilrijk‘ (2020) aan de competitie in de 2de prov. afd. Antwerpen te beginnen vanaf aanvang seizoen 2020/2021.

Een nieuw clubembleem voor het elftal werd eveneens ontworpen.
Het voetbal in het Wilrijkse was destijds verankerd in ons Geitendorp met het plaatselijk bestuur, de nijverheid en de middenstanders en dat zou men terug willen herstellen.
Men wil er opnieuw een familieclub van maken, met respect voor elkander, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. De competitiegeest en de uitslagen zijn hier uiteraard hét bindingsmiddel, maar het gevoelen van elkeen ‘er terug bij te horen’ is dé voedingskracht en de sterkte van onze club.
Wij kijken uit naar de uiteindelijke start van deze nieuwe voetbalclub in het Wilrijkse sportlandschap.
Leve KVC Wilrijk!


Ter informatie:
Voornoemde club gesticht in 1962 (met naam Mixerboys) speelde 35 seizoenen lang in de Arbeiders Voetbal Federatie van Belgiê waar zij alles wonnen wat er te winnen was zowel op provinciaal als nationaal vlak met o.m. tweemaal Belgisch kampioen, diverse malen provinciaal kampioen en Bekerhouder.
In 1996 waagden ze hun kans in ‘den Belgische’ onder een nieuwe naam ‘S.K.Wilrijk (stamnr. 9307) waar ze voor niemand moesten onderdoen en klommen zelfs op naar de hoogste provinciale afdeling waar zij tijdens het seizoen 2007/2008 KFCO Wilrijk ontmoetten en de geel/blauwen op een zaterdag in november 2007 in het eigen huis aan het Universiteitsplein versloegen met 1-2! Dat was hun grootste prestatie tot op de dag van vandaag. S.K. Wilrijk werd een stevige 2de provincialer.